Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Η εορτή της Κοιμήσεως και της Μεταστάσεως της Θεοτόκου κατέχει ξεχωριστή σημασία στο Ελληνορθόδοξο εορτολόγιο. Ονομάζεται το Πάσχα του Καλοκαιριού, ή Πάσχα μετά το Πάσχα. Πανηγυρίζεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και όπου ανά τον κόσμο υπάρχει Ορθόδοξος ναός. Άλλωστε η Παναγία έχει μία ιδιαίτερη σύνδεση με τους πιστούς. Χιλιάδες ονόματα της έχουν αποδώσει για τα θαύματα, τις παρουσίες και τις ευεργεσίες της. Μεσίτρεια, Γλυκοφιλούσα, Σπηλιανή, Παραβουνιώτισσα μόλις λίγα από αυτά. Η υμνολογία μας την αποκαλεί γέφυρα Ουρανού και γης, θρόνο του Βασιλέως Χριστού, δοχείο Χάριτος, πηγή Ζωής, Πλατυτέρα των Ουρανών, Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Σε κάθε Ορθόδοξη ακολουθία υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο ή σε έκτακτη ανάγκη ανακράζουμε «Παναγιά μου»! Είναι η Μητέρα μας, η Προστάτιδά μας, που μας αγκαλιάζει με την χάρη των θαυμάτων της.

Η εξιστόρηση της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αντανακλάται στην υμνολογία και την ζωντανή Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η Παναγία μετά την Ανάληψη του Χριστού καθημερινώς πηγαίνει στο ζωοδόχο μνήμα και προσεύχεται. Μία Παρασκευή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται μπροστά της και την χαιρετά: “Χαίρε, η γεννήσασα Χριστόν τον Θεόν ημών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα αφήσης τον κόσμο και θα πορευθής εις την ζωήν την αληθινήν και αδιάδοχον”. Η Θεοτόκος επιστρέφει στον οίκο της, θυμιά και προσεύχεται στον Χριστό να της στείλη τον Ιωάννη και τους λοιπούς Αποστόλους, για να παρασταθούν στον θάνατό της. Η προσευχή της εισακούεται και πρώτος φθάνει, αρπαγείς από νεφέλη, ο Ιωάννης και σε λίγο επί νεφελών και οι λοιποί Απόστολοι οι διεσπαρμένοι στα πέρατα του κόσμου. Την Κυριακή έρχεται με την απαστράπτουσα δόξα Του και με χιλιάδες αγγέλους ο Κύριος να παραλάβη την ψυχή της Μητρός Του. Εκείνη ευλογεί τους Αποστόλους και τον κόσμο, δέεται για την σωτηρία όλων και αφού λαμβάνει την υπόσχεσι ότι “πάσα ψυχή επικαλουμένη το όνομά της ου μη καταισχυνθή, αλλ’ εύρη έλεος και παράκλησιν και αντίληψιν και παρρησίαν και εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι”, παραδίδει την αγία της ψυχή στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι περιπτύσσονται το σκήνος και ψάλλοντες μεταφέρουν την κλίνη με το σώμα για ταφή. Ένας εβραίος ονόματι Ιεφωνίας ορμά και επιχειρεί “κατά της κλίνης”, αλλ’ άγγελος Κυρίου με “ξίφος πυρός” αποκόπτει τα χέρια του από των ώμων, που μένουν κρεμασμένα στην κλίνη. Αυτός μετανοεί και κολλώνται πάλι τα χέρια του, ενώ οι Απόστολοι ανενόχλητοι συνεχίζουν την εκφορά. Το σκήνος θάπτεται σε καινό μνημείο στην Γεθσημανή, την Τρίτη όμως ημέρα “μετετέθη…εν Παραδείσω”.

Σήμερα συναθροιζόμαστε ενθάδε όπως και οι Άγιοι Απόστολοι έπραξαν θαυμαστώς κατά την Κοίμηση της Θεοτόκου. «Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε.» Αιτούμε την ευχή της και την ευεργέτιδα προστασία της. Η Παναγία, πριν την Κοίμησή της, προσευχήθηκε υπέρ ειρήνης του κόσμου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη την ευλογία της, διότι περιβαλλόμαστε από του λύκους του πολέμου, της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, που προσβάλλουν τα κοινά και ήθη βάλλουν κατά του ποιμνίου του Θεού. Στην εποχή μας έχουμε ανάγκη την προστασία της, διότι, όπως ψάλλαμε και στο Θεοτοκίο του Εσπερινού της Κοιμήσεως, η Παναγία φυλάττει την νεολαία της. Ως μάνα, αγκαλιάζει τα παιδιά και την νεολαία, που διψούν για το ύδωρ το ζων, το ύδωρ της πίστεως, σε ένα κόσμο πνευματικής ξηρασίας. Προσμένουμε να ολοκληρωθεί η εικονογραφία του ναού μας, ώστε να έχουμε την εικόνα της Κοιμήσεως, όπου θα αποτυπώνεται η παραπάνω αφήγηση και η Μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι η μόνη εικόνα στην οποία αντιστρέφονται οι όροι και αντί να κρατάει η Παναγία τον Κύριο, ο Χριστός βαστάει και μεταθέτει την Μητέρα Του στα Επουράνια. Από την Ουράνιο Βασιλεία να δεχόμαστε και εμείς τις Μεσιτείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, προς υγεία, σωτηρία και θεία βοήθεια όλων των πιστών.